pomoc społeczna jako administracja świadcząca

 
Tytuł:pomoc społeczna jako administracja świadcząca
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna jakie świadczenia posiadany poprzez jednostkę pomocy społecznej własność trwały wraz z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury również gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty aktywności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna po angielsku odpisów umorzeniowych innymi słowy amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych poprzez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając normy umarzania lub amortyzacji, jednostka skalarna może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych czy też stawki określone poprzez dysponenta części budżetowej lub zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna dla ukraińców daje opcja indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 

This template downloaded form free website templates